Reciclaxe ou incineración: Un exemplo, SOGAMA / Reciclaje o incineración: Un ejemplo, SOGAMA

Despois de levar a cabo durante meses unha laboriosa investigación sobre a recollida e tratamento do lixo en Galicia ,o xoves 16 de xuño Cheché, voluntario do Grupo local, realizou unha exposición do resultado deste estudio no salón de actos do Espazo Solidario de A Coruña, nun momento no que este tema está de plena actualidade política.

A Xunta ten pensada a construcción dunha nova incineradora, da cal todavía non se revelou a súa ubicación , ó ser incapaz a planta procesadora de SOGAMA-Cerceda de xestionar o inxente volume de lixo que recibe de tódolos municipios de Galicia. Os únicos concellos de Galicia que non envían os RSU a Sogama son os da Mancomunidade do Barbanza e os do Consorcio das Mariñas- Nostián posto que os administran eles mesmos a través de dúas plantas procesadoras.

Un dos graves problemas que se abordou na charla foi que Sogama non recupera os restos orgánicos para compostaxe. Do millón de toneladas de lixo que recibe o ano só pode tratar a metade, das que queima o 80%. O outro medio millón de toneladas sen tratar amoréase no vertedoiro de Areosa, cercano á central, porque o forno non ten capacidade suficiente para queimalo todo ó longo do ano. A día de hoxe son máis de 2.000.000 de Toneladas as acuguladas. O amoreamento do lixo conleva unha serie de riscos asociados como a aparición de lixiviados que supoñen unha serie ameaza de contaminación do chan,de acuíferos e ríos.

A separación do lixo faise do seguinte xeito: Os contedores amarelos están pensados para recuperar todo tipo de envases ( botellas, plásticos, tetra briks, latas…) mentras que os contedores verdes destínanse a recoller toda clase de restos orgánicos ( inclusives cintas de vídeo e de audio, xoguetes de plástico, disquettes, cd’s, bolígrafos…) Esta mestura da materia orgánica con outros materiais, como os mencionados anteriormente,todos eles derivados do petróleo e que deberían recibir un tratamento especial, ten a súa razón de ser: a materia orgánica contén unha elevada porcentaxe de humidade que dificulta enormemente a súa combustión, pero ó agregarlle outros materiais máis inflamables consíguese facer moito máis doada a súa queima. Aínda así, foron incorporadas turbinas de gas ó proceso para mellorar o rendemento do forno.

Outro dos problemas que presenta é que a planta ó estar tan automatizada precisa moito consumo de enerxía. Tamén, o consumo de auga para o seu funcionamento é brutal.

Outros inconvintes a ter en conta que tamén amosa a incineradora son:

 • O desaproveitamento da materia orgánica nun mundo no que cada vez escasean máis os recursos.Non esquezamos que moitas das guerras do planeta son iniciadas para conseguir o seu control.
 • A incineración non fai que o lixo desapareza, soamente que se transforme en fumes e cinzas. . Un 25% dos materiais queimados reaparecen como cinzas e lodos tóxicos, unhas 100. 000 Toneladas anuais, que deben ir ó verquedoiro, sendo un perigo permanente pola ameaza de filtrarse ao chan e aos acuíferos. Produce 327 Millóns de kg/ano de CO2, que contribue á Mudanza Climática;  154.000 kg/ano de óxidos de nitróxeno, inductor de choiva áceda; dioxinas, furanos e metais pesados, todos moi perigosos, que emitidos  á atmosfera espállanse pola terra, e contaminan plantas, animais e homes, ano tras ano.
 • O transporte. Camións percorren toda a xeografía galega apañando o lixo que despois levan á central de Cerceda, emitindo moito CO2 á atmósfera.
 • O endebedamento financeiro de Sogama( 93 millóns de euros no ano 2010).
 • Cada ano aumenta a proporción de kilos de lixo producidos por cada persoa sen que a Administración nin a propia cidadanía sexan conscientes do problema.Visto o visto, a incineración non é a solución ,supón uns costes económicos,sociais, medioambientais e sanitarios totalmente inasumibles; comprometéndose o futuro de xeracións vindeiras. A solución debería vir por unha aposta decidida das Administracións por modelos máis sostibles nos que se potencie a reciclaxe, a reutilización e a reducción.

  Un punto de partida fundamental nesta búsqueda de políticas de lixo cero sería modificar a actual Directiva Marco de Residuos da Comisión Europea que prima a queima do lixo e contribúe, polo tanto, ó cambio climático. Algunhas propostas a ter en conta para acadar este cambio de modelo poderían ser as de implantar taxas para a incineración e depósito en vertedoiros, marcar uns obxectivos de estabilización no crecemento de residuos, establecer a obriga legal da recollida selectiva de materia orgánica e fixar obxectivos de compostaxe, así como artellar toda clase de medidas eficientes e respaldadas en instrumentos fiscais.

  Un exemplo a ter en conta da viabilidade e beneficios das políticas de lixo cero, e que nos demostra que a utopía só é unha realidade diferente a realidade imposta polo sistema é o caso da vila de Capannori, na rexión italiana da Toscana. Grazas as iniciativas para a reducción de residuos, á recollida a domicilio porta a porta cada día do lixo e a implicación dos seus 46.000 habitantes, conseguiu chegar a unha taxa de reciclaxe do 82% e aspira a atinxir o 100% no 2020.

  Cheché, remato cunha frase túa, que si non mal lembro foi esta: “O compromiso cunhas políticas, compromete outras políticas.” O cambio é posible, non deixemos que políticas irresponsables e especulativas nos deixen sen futuro”.

  ———————————————————————————————————————————-

  Después de llevar a cabo durante meses una laboriosa investigación sobre la recogida y tratamiento de la basura en Galicia, el jueves 16 de junio Cheché, voluntario de nuestro grupo local, realizó una exposición del resultado de este estudio en el salón de actos del Espacio Solidario de A Coruña, en un momento que este tema está de plena actualidad política.

  La Xunta tiene programada la construcción de una nueva incineradora, de la cual todavía no se ha revelado su ubicación, al ser incapaz la planta procesadora de SOGAMA- Cerceda de gestionar el enorme volumen de basura que recibe de todos los municipios de Galicia. Los únicos ayuntamientos de Galicia que no envían los RSU (residuos sólidos urbanos) a SOGAMA son los pertenecientes a la Mancomunidad del Barbanza y los del Consorcio de As Mariñas- Nostián, puesto que los administran ellos mismos a través de dos plantas procesadoras.

  Uno de los graves problemas que se abordó en la charla fue que Sogama no recupera los restos orgánicos para compost. Del millón de toneladas de basura que recibe al año sólo se pueden tratar la mitad, de las que quema el 80%. El otro medio millón de toneladas sin tratar se amontona en el vertedero de Areosa, cercano a la central, porque el horno no tiene capacidad suficiente para quemarlo todo a lo largo del año. A día hoy son más de dos millones de toneladas almacenadas. El amontonamiento de la basura conlleva una serie de peligros asociados como la aparición de lixiviados que suponen una serie amenaza de contaminación del suelo, acuíferos y ríos.

  La separación de la basura se hace de la siguiente manera: Los contenedores amarillos se destinan a recuperar todo tipo de envases (botellas, plásticos, tetrabriks, latas..) mientras que los contenedores verdes se destinan a recoger toda clase de restos orgánicos (incluidos cintas de vídeo y de audio, juguetes de plástico, disquettes, cd`s, bolígrafos…). Esta combinación de la materia orgánica con otros materiales, como los mencionados anteriormente, todos ellos derivados del petróleo y que deberían recibir un tratamiento especial, tiene su razón de ser: la materia orgánica contiene un elevado porcentaje de humedad que dificulta enormemente la combustión, pero al añadirle otros materiales más inflamables se consigue hacer mucho más fácil su quema. Aún así, fueron incorporadas turbinas de gas al proceso para mejorar el rendimiento del horno.

  Otro de los problemas que presenta es que la planta al estar tan automatizada consume mucha energía. También, el consumo de agua para su funcionamiento es brutal.

  Otros inconvenientes a tener en cuenta que también muestra la incineradora son:

  • El desaprovechamiento de la materia orgánica en un mundo en el que cada vez escasean más los recursos. No olvidemos que muchas de las guerras del planeta son iniciadas para conseguir el control de los mismos.
  • La incineración no hace que la basura desaparezca, solamente que se transforme en humos y cenizas. Un 25% de los materiales quemados reaparecen como cenizas y lodos tóxicos, unas cien mil toneladas anuales, que deben ir al vertedero, siendo un peligro para el medioambiente por la amenaza permanente de filtrarse al suelo y a los acuíferos. Produce 327 millones de kg/año de CO2 que contribuye al cambio climático; 154.000 kg/año de óxidos de nitrógeno, inductor de la lluvia ácida; dioxinas,furanos y metales pesados, todos muy peligrosos , que emitidos a la atmósfera se extienden por la tierra, y contaminan plantas, animales y hombres, año tras año.
  • El transporte. Los camiones recorren toda la geografía gallega recogiendo la basura que después llevan a la central de Cerceda, emitiendo mucho CO2 a la atmósfera.
  • El endeudamiento financiero de Sogama ( 93 millones de euros en el año 2010).

  Cada año aumenta la proporción de kilos de basura producidos por cada persona sin que la Administración ni la propia ciudadanía sean conscientes de las dimensiones del problema. Visto lo visto, la incineración no es la solución. Supone unos costes económicos, sociales, medioambientales y sanitarios totalmente inasumibles; se está comprometiendo el futuro de las generaciones siguientes. La solución debería venir por una apuesta decidida de la Administración por modelos sostenibles en los que se potencie el reciclaje, la reutilización y la reducción.

  Un punto de partida fundamental en esta búsqueda de políticas de basura cero sería modificar la actual Directiva Marco de Residuos de la Comisión Europea que prima la incineración de la basura, contribuyendo al cambio climático. Algunas propuestas para alcanzar este cambio de modelo podrían ser las de implantar tasas para la incineración y el depósito en vertederos, marcar unos objetivos de estabilización en el crecimiento de los residuos, establecer la obligación legal de la recogida selectiva de materia orgánica y fijar objetivos de compostaje, así como articular toda clase de medidas eficientes y respaldadas en instrumentos fiscales.

  Un ejemplo a tener en cuenta de la viabilidad y beneficios de las políticas de basura cero, y que nos demuestra que la utopía sólo es una realidad diferente a la impuesta por el sistema es el caso de la villa de Capannori, en la región de la Toscana. Gracias a las iniciativas para la reducción de los residuos, a la recogida a domicilio puerta a puerta cada día de los desperdicios y la implicación de sus 46.000 habitantes, consiguió llegar a una tasa de reciclaje del 82% y aspira a lograr el 100% en el año 2020.

  Cheché, acabo con una frase tuya, que si no mal recuerdo fue esta: ” El compromiso con unas políticas, compromete otras políticas”. El cambio es posible, no dejemos que las políticas irresponsables y especulativas nos dejen sin futuro”.

  “Iria Fuentes Trigo, voluntaria del grupo local de A Coruña

  Anuncios

  Acerca de L@s Voluntari@s

  Los voluntarios y voluntarias de Greenpeace España actúan
  Esta entrada fue publicada en Galiza y etiquetada , , , . Guarda el enlace permanente.

  3 respuestas a Reciclaxe ou incineración: Un exemplo, SOGAMA / Reciclaje o incineración: Un ejemplo, SOGAMA

  1. ALBERTO MORALA dijo:

   MUY BUENO PABLO. SOY ALBERTO DE GIPUZKOA Y TENEIS MUCHA RAZON EN LO QUE DECIS.
   SALUDOS

  2. víctor dijo:

   S.O.S NO IRIXO… INCINERADORA NON

  3. víctor dijo:

   ¿precisamos mais Información?

  Responder

  Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

  Logo de WordPress.com

  Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

  Google+ photo

  Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

  Imagen de Twitter

  Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

  Foto de Facebook

  Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

  w

  Conectando a %s